Close

Thlenna hmun tur

Thliarna:

Tourist Lodge, Kolasib

Tourist Lodge

Sawrkar Tourism Development Corporation kaihhnawih

Vengthar, Kolasib

  • Phone: 03837-220067
  • Email: mizoram[dot]tourism[at]gmail[dot]com
Circuit House, Kolasib

Circuit House

Sawrkar Sawrkar mi pawimawh thlen in

Banglakawn, Kolasib a mi, Circuit House hi Mizoram Sawrkar ta a ni in, Deputy Commissioner Office, Kolasib enkhawlna hnuaia awm a ni.

  • Phone: 03837-220001
  • Email: dckolasib[at]gmail[dot]com